Financovanie hradu Krásna Hôrka

0
455

Okolo financovania a otázok na čo všetko bol rozpočet na rekonštrukciu hradu Krásna Hôrka použitý visí mnoho otáznikov.

Práve preto vám prinášame jedinečné informácie ako prví. Ponúkame vám možnosť nahliadnutia do financovania rekonštrukcie hradu Krásna Hôrka. Na čo všetko bolo použité finančné čerpanie z verejnej zbierky a čerpanie z poistného plnenia? Odpoveď na tieto otázky nájdete v tabuľke, ktorú nám poskytlo Slovenské národné múzeum.

 

HRAD Krásna Hôrka – čerpanie z verejnej zbierky (stav ku 04.07.2019)
1. Reštaurátorský výskum, reštaurovanie zbierkových predmetov – kaplnka 1. etapa 5 460,00
2. Reštaurátorský výskum, návrh na reštaurovanie a reštaurovanie skrine Žofie Serédyovej 7 200,00
3. Prevoz pozostatkov Žofie Serédyovej + poistenie 5 838,00
4. Reštaurátorský výskum a reštaurovanie mortuárií z kaplnky 15 000,00
5. Reštaurovanie kaplnky 2. etapa 64 435,00
97 933,00
HRAD Krásna Hôrka – čerpanie z poistného plnenia  (stav ku 04.07.2019)
1. Dočasné prekrytie hradu 70 559,34
2. Zabezpečovacie konštrukcie, čistiace práce po požiari, odvoz umeleckých diel 3 405,59
3. Prípojka el. energie, telefónu a bleskozvod 8 626,16
4. Staveniskový elektrický rozvod 16 457,51
5. Rozvod úžitkovej vody na hrade 15 897,61
6. Projektová dokumentácia dočasného prestrešenia a trvalých konštrukcií krovov a striech + autorský dozor 528 432,00
7. Stavebný dozor počas prác na strechách 30 442,08
8. Realizácia dočasných striech 1 092 577,75
9. Architektonicko-historický výskum na hrade Krásna Hôrka 64 763,00
10. Realizácia trvalých konštrukcií krovov a striech 2 862 830,94
11. Prenájom žeriavu 28 047,25
12. Stavebné inžinierstvo, poradenstvo statika, ústav stavebnej ekonomiky, posúdenia dokumentácií, expertízne posudky 43 134,25
13. Reštaurovanie a konzervovanie zbierkových predmetov, transport zbierkových predmetov vrátane poistenia 165 670,00
14. Predprojektová príprava – Inžiniersko-geologický prieskum hradného kopca, Geodetické zameranie hradného kopca, Podrobný stavebnotechnický prieskum, Statické posúdenie stavby 121 903,20
15. Reštaurovanie kaplnky 35 730,00
16. Zdigitalizovanie archívnych dokumentácií o hrade, spracovanie podkladov na 3 D modelovanie 30 193,00
17. Zabezpečovacie práce na hrade Krásna Hôrka – úpravy staveniska z hľadiska bezpečnosti a ochrany pred poveternostnými vplyvmi, prestrešenie archeologického výkopu, 29 855,61
18. Prieskum hradnej studne 2 376,00
19. Dokumentácia pre posudzovanie vplyvov na životné prostredie 45 600,00
20. Geodetické zameranie časti územia pod hradom a v časti obce 3 400,00
21. Dokumentácia stavby pre územné konanie, poradenské služby špecialistov v procese prípravy a spracovania dokumentácie 147 648,00
22. Inžinierskogeologický a hydrogeologický prieskum podhradia 5 400,00
23. Inventarizácia drevín na hradnom kopci, dendrologický posudok 2 950,00
5 355 899,29

 

Odliatie a osadenie zvonov
  Odliatie a osadenie troch nových zvonov vo zvonici kaplnky bolo realizované prostredníctvom obce Krásnohorské Podhradie a Združenia remeselníkov Gemera.

 

13 000,00

 

Na otvorenie národnej kultúrnej pamiatky si však budeme musieť ešte počkať. Celý areál hradu Krásna Hôrka má byť sprístupnený až v roku 2021.

 

 

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Vložiť komentár
Vložte svoje meno