OZ Viac ako

0
432
Zdroj: OZ Viac ako

Občianske združenie Viac ako vzniklo v roku 2017 za účelom pomáhať tým, ktorí si sami pomôcť nedokážu. Ich hlavnou prioritou je spájať ľudí, ktorí chcú pomáhať s tými, ktorí pomoc potrebujú.

Všetky získané prostriedky budú použité na pomoc rodinám, deťom a mládeži, na pomoc zvieratám a na ochranu životného prostredia.

Všetky príspevky, ktoré OZ Viac ako získa budú v plnej výške použité na podporu konkrétnych projektov. OZ Viac ako už spolupracuje s niekoľkými zariadeniami a organizáciami a v spolupráci s nimi sa snaží pomáhať.

Chceš sa aj ty stať Viac ako?

Každý kto sa rozhodne podporiť OZ Viac ako, či už finančným príspevkom, svojimi výrobkami, službou alebo akýmkoľvek iným spôsobom, sa automaticky stáva Viac ako. Organizácia alebo podujatie získa k svojmu firemnému logu označenie Viac ako, ktoré môže využívať na svojich podujatiach, výrobkoch či službách, ktoré ponúka. Rovnako tým získava aj možnosť spropagovať svoju firmu na našom webe a podujatiach, ktoré budeme organizovať. Viac informácii o tom ako sa stať Viac ako nájdete na internetovej stránke www.viac-ako.sk.

Je to občianske združenie, ktoré má nulové prevádzkové a režijné náklady. 100% vyzbieraných peňazí poputuje konkrétnym rodinám (projektom). Všetky príjmy a výdavky budú zverejnené na stránke.

V prípade akýchkoľvek otázok alebo poskytnutia pomoci ich môžete kontaktovať na e-mailovej adrese viacako@viac-ako.sk alebo telefonicky na tel. č. 0910 691 460.

Podporiť ich môžete ľubovoľným finančným príspevkom na číslo účtu SK77 0200 0000 0040 2402 4355

Na ich internetovej stránke viete podporiť aj konkrétny projekt na číslo účtu v predchádzajúcom riadku, s tým že každý projekt ma priradený svoj variabilný symbol.

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Vložiť komentár
Vložte svoje meno